25 sångare till Hälsingland!

Körstämman i Hälsningland blir välbesökt. 25 sångare ur Landstingskören, tillsammans med några anhöriga har anmält sig till körstämman i Dellenbaden. Sammanlagt beräknas ca 70 sångare delta i stämman.

Etiketter: körstämma resa