Nyhetsblogg för Verdis requiem


En nyhet för detta projekt är att en del av nyhetsbrevens innehåll (det som är värt att spara...) presenteras i form av en blogg för att förenkla hanteringen. Författarna är än så länga ovana bloggare, så det kan hända att en del misstag begås. Vi hoppas på överseende med detta!

/ Bosse och Erik