Klaverutdrag publicerat

Nu finns hela klaverutdraget med anteckningar och instruktioner tillgängligt för medverkande sångare. Se länk till höger på den interna hemsidan. / Erik