Övning inför Vittinge

På måndag 2:a februari kl. 18.30-21.00 äger en sång- och röstverkstad i anslutning till Körfrossan rum i församlingshemmet bredvid Vittinge kyrka. Kanske är några intresserade av den utflykten också!
Kostnaden för Körfrossan 150215 (inkl lunch och kaffe) och sångverkstaden 150202 är 250 kr.
Att hitta till Vittinge kyrka/församlingshem: http://kartor.eniro.se/m/T84rr
Sträckan från Flogsta (riktning Heby/Sala) är 35 km och tar enl Eniro ca 35 min.

SCHEMA i Vittinge - måndag 150202
18.30 Välkommen, registering, genomgång
18.40 Andning, stöd och balans
19.10 Sumningsövningar i mellanläge
      Frigörelse av käke och tungrot
      Klangligt flöde i mellanläge
      Vokalegalisering
19.40 Paus
19.55 Klangexpansion
      Registervidgning i halvröst
      Sång i fullröst, nyanser och frasering
20.25 Paus
20.30 Omfångsvidgning uppåt - höjdträning i S- och T-läge
      (Altar och basar är också välkomna)
      Tillämpade övningar från Hallelujah-kören
21.00 Kvällen avslutas